No articles to show

Sponsored

เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อ


เสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีน

ส่วนประกอบ

กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์

วิตามินซี

วิตามินบี 1

วิตามินบี 6

วิตามิน บี 2

โฟลิกแอซิด

นมผง

วิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ด

น้ำหนักตัวมากกว่า 40 กิโลกรัม ให้กินวันละ 2 เม็ด

Categories
Read More
เฉลย ไปทอดไข่ที่ญี่ปุ่น จะเลือกหยิบน้ำมันขวดไหนทอด
  ทั้งรูปร่าง ขนาดของขวด และสี ของน้ำมันและมิรินคล้ายคลึงกันมาก...
By dictip 2019-07-13 07:25:49 1 381
ไข่หอยเม่น รสชาติยังไง อร่อยไหม
“อูนิ” หรือ “ไข่หอยเม่น” คือสิ่งล้ำค่า เป็นของหายากจากท้องทะเล...
By dictip 2019-08-05 06:13:48 0 3344
#หมัดต่อหมัด โตเกียวไปโอซาก้า ชินคันเซ็น vs เครื่องบิน
โตเกียวไปโอซาก้า ชินคันเซ็น vs เครื่องบิน นั่งรถไฟชินคันเซ็นสาย Tokaido จากสถานีโตเกียว...
By dictip 2019-06-14 09:15:49 0 358