แปลประโยคอังกฤษ

เราคือสังคมคนฝึกภาษาด้วยตัวเอง ถ้าอยากฝึกภาษาแนะนำให้สมัครเลยค่ะ เพราะจะเรียนภาษาได้เร็วขึ้นมากๆ และการแปลบางประโยคที่ถ้าใช้ Google แปลจะผิดความหมาย มีคนที่เรียนภาษาด้วยตัวเองเหมือนเมย์คอยช่วยเหลือกันอีกด้วย