No articles to show

Categories
Read More
หมา เหนื่อยง่าย เกิดจากอะไร
อาการเหนื่อยง่าย (Exercise intolerance) เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าน้องหมาอาจกำลังป่วย...
By dictip 2020-01-07 09:06:51 0 60
น้องหมาเห่าต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน  หมายความว่ายังไง
แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เจอคนแปลกหน้า เป็นการเห่าแบบระวังภัย
By dictip 2020-01-22 02:26:20 0 55
เนื้อแมวน้ำอัดกระป๋อง คุณจะ กิน (กดว้าว) หรือ แหวะ (กดเศร้า)
#หม้ดต่อหมัด เนื้อแมวน้ำอัดกระป๋อง คุณจะ กิน (กดว้าว) หรือ แหวะ (กดเศร้า)
By dictip 2019-07-01 09:55:52 1 163