• คำศัพท์​ภาษาอังกฤษ​ของใช้ในบ้านพร้อมคำอ่านและคำแปลเป็นภาษาไทย at 63/10
  • Lives in กรุงเทพมหานคร
  • From กรุงเทพมหานคร
  • Female
  • Followed by 2 people