100 ชื่อที่คนนิยมตั้งให้น้องหมาปี 2020
เผยผลสำรวจ ‘ชื่อยอดนิยม’ ที่คนไทยนิยมตั้งให้น้องหมามากที่สุด   บางครั้งการคิดตั้งชื่อให้น้องหมาก็เป็นเรื่องยาก เพราะจะเป็นชื่อที่เราใช้เรียกน้องหมาตลอดไป เมื่อเรียกชื่อแล้วเราก็หวังให้น้องหมาหันมา หลายคนก็มีวิธีการเลือกชื่อให้กับน้องหมาของตัวเองแตกต่างกันออกไป   บ้างก็ตั้งชื่อตามลักษณะสีขนจะได้แยกแยะออกจากตัวอื่น ๆ ได้ง่าย เช่น เจ้าดำ เจ้าขาว...
0 0 Comments 0 Shares