ทะเบียนอาหารสัตว์
FRONTLINE PLUS DOG Size S (0-10 kg) วอส.1266/2554
FRONTLINE PLUS Dog Size S สำหรับสุนัข น้ำหนักไม่เกิน 10 kg (ฟรอนท์ไลน์ พลัส ด็อก)
หยดหยุดเห็บ ตัดวงจรหมัด
- สำหรับกำจัดและป้องกันเห็บ หมัด ตัวเต็มวัย
- ช่วยกำจัดไข่หมัด และตัวอ่อนหมัด เพื่อตัดวงจรการเกิดซ้ำของหมัด
- สำหรับสุนัขพันธุ์เล็ก-กลาง
****ห้ามใช้ในแมวและสัตว์เลี้ยงอื่น******

จุดเด่น :
- ตัดวงจรการเกิดซ้ำของหมด
- หยดเพียง 1 ครั้งต่อ 1 เดือนก็ป้องกันนานตลอดทั้งเดือน
- ปลอดภัย ไม่ซึมเข้ากระแสเลือด

จำนวนบรรจุ :
- 1 กล่อง บรรจุ 3 หลอด*
*ใช้หยด 1 หลอดต่อ 1 เดือน

วิธีใช้ :
1. ตัดหลอดฟรอนท์ไลน์ พลัส ด็อก ตามรอยปรุ
2. แหวกขนบริเวณต้นคอของสุนัขออกจนเห็นผิวหนัง
3. หยดฟรอนท์ไลน์ พลัส ด็อก ลงบนผิวหนังของสุนัข 1 ตัวจนหมด 1 หลอด ที่หลังคอบริเวณหัวไหล่

คำแนะนำ :
- ควรเลือกสูตรตามน้ำหนักตัวจริงของสุนัข
- ควรใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
- ควรหยดก่อนหรือหลังจากอาบน้ำ 2 วัน เพื่อให้กระจายตัวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อห้าม : ห้ามใช้ในแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่น

เลขทะเบียน : วอส.1266/2554
FRONTLINE PLUS Dog Size XS สำหรับสุนัข น้ำหนักน้อยกว่า 5 kg วอส.1266/2554
FRONTLINE PLUS Dog Size XS สำหรับสุนัข น้ำหนักน้อยกว่า 5 kg (ฟรอนท์ไลน์ พลัส ด็อก)

สำหรับกำจัดและป้องกันเห็บ หมัด ตัวเต็มวัย
- ช่วยกำจัดไข่หมัด และตัวอ่อนหมัด เพื่อตัดวงจรการเกิดซ้ำของหมัด
- สำหรับสุนัขพันธุ์เล็ก-กลาง

****ห้ามใช้ในแมวและสัตว์เลี้ยงอื่น******
จุดเด่น :

- ตัดวงจรการเกิดซ้ำของหมด

- หยดเพียง 1 ครั้งต่อ 1 เดือนก็ป้องกันนานตลอดทั้งเดือน

- ปลอดภัย ไม่ซึมเข้ากระแสเลือด

จำนวนบรรจุ :
- 1 กล่อง บรรจุ 3 หลอด*
*ใช้หยด 1 หลอดต่อ 1 เดือน

เลือกสูตรที่เหมาะกับน้องหมา :
สูตรเพื่อน้องหมาอายุ 8 สัปดาห์ขึ้นไป
- FRONTLINE Plus Dog Size XS น้ำหนักสุนัข น้อยกว่า 5 kg (ปริมาณหลอดละ 0.5 ml.)

วิธีใช้ :
1. ตัดหลอดฟรอนท์ไลน์ พลัส ด็อก ตามรอยปรุ
2. แหวกขนบริเวณต้นคอของสุนัขออกจนเห็นผิวหนัง
3. หยดฟรอนท์ไลน์ พลัส ด็อก ลงบนผิวหนังของสุนัข 1 ตัวจนหมด 1 หลอด ที่หลังคอบริเวณหัวไหล่

คำแนะนำ :
- ควรเลือกสูตรตามน้ำหนักตัวจริงของสุนัข
- ควรใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
- ควรหยดก่อนหรือหลังจากอาบน้ำ 2 วัน เพื่อให้กระจายตัวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อห้าม : ห้ามใช้ในแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่น

เลขทะเบียน : วิธีใช้ :

1. ตัดหลอดฟรอนท์ไลน์ พลัส ด็อก ตามรอยปรุ

2. แหวกขนบริเวณต้นคอของสุนัขออกจนเห็นผิวหนัง

3. หยดฟรอนท์ไลน์ พลัส ด็อก ลงบนผิวหนังของสุนัข 1 ตัวจนหมด 1 หลอด ที่หลังคอบริเวณหัวไหล่

คำแนะนำ :

- ควรเลือกสูตรตามน้ำหนักตัวจริงของสุนัข

- ควรใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน

- ควรหยดก่อนหรือหลังจากอาบน้ำ 2 วัน เพื่อให้กระจายตัวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อห้าม : ห้ามใช้ในแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นเลขทะเบียน : วอส.1266/2554
FRONTLINE PLUS Cat วอส.1358/2554
FRONTLINE PLUS Cat (ฟรอนท์ไลน์ พลัส แคท)
หยดหยุดเห็บ ตัดวงจรหมัด
- สำหรับกำจัดและป้องกันเห็บ หมัด ตัวเต็มวัย
- ช่วยกำจัดไข่หมัด และตัวอ่อนหมัด เพื่อตัดวงจรการเกิดซ้ำของหมัด
- สำหรับแมวทุกขนาด ทุกสายพันธุ์

จุดเด่น :
- ตัดวงจรการเกิดซ้ำของหมด
- หยดเพียง 1 ครั้งต่อ 1 เดือนก็ป้องกันนานตลอดทั้งเดือน
- ปลอดภัย ไม่ซึมเข้ากระแสเลือด

จำนวนบรรจุ :
- 1 กล่อง บรรจุ 3 หลอด*
*ใช้หยด 1 หลอดต่อ 1 เดือน

เหมาะกับแมว :
ทุกขนาด ทุกสายพันธุ์ อายุ 8 สัปดาห์ขึ้นไป

กำจัดและป้องกันเห็บ หมัดได้อย่างไร? :
- กำจัดเห็บหมัดตัวเต็มวัยอย่างราบคราบ ด้วย ฟิโปรนิล (Fipronil)
- กำจัดไข่ ไข่หมัด และตัวอ่อนหมัดครบทั้งวงจร ด้วย เอสเมโธพรีน (s-methoprene)
......................................................................................................

วิธีใช้ :
1. ตัดหลอดฟรอนท์ไลน์ พลัส แคท ตามรอยปรุ
2. แหวกขนบริเวณต้นคอของแมวออกจนเห็นผิวหนัง
3. หยดฟรอนท์ไลน์ พลัส แคท ลงบนผิวหนังของแมว 1 ตัวจนหมด 1 หลอด ที่หลังคอบริเวณหัวไหล่

คำแนะนำ :
- ควรใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
- ควรหยดก่อนหรือหลังจากอาบน้ำ 2 วัน เพื่อให้กระจายตัวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลขทะเบียน : วอส.1358/2554
Frontguard Plus ฟรอนท์การ์ด พลัส สำหรับสุนัข หนัก 20-40 กิโลกรัม วอส. 600/2558
Frontguard Plus ฟรอนท์การ์ด พลัส

ประโยชน์:
- ใช้กำจัดหมัด และไข่หมัดของสุนัข
- ใช้สำหรับ สุนัข ที่มีน้ำหนัก 2 - 10 กิโลกรัม

วิธีใช้ :
หยดฟรอนท์การ์ด พลัส ลงบนบริเวณผิวหนังของสุนัข 1 ตัว จดหมด 1 หลอด ควรใช้เป็นประจำทุกเดือนในกรณีที่ต้องการควบคุมหมัด

ประสิทธิผลในการกำจัดหมัดใช้ควบคุมหมัดและไข่หมัด ในสุนัขและลูกสุนัข
- หยุดยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของหมัด
- กำจัดหมัดแบบครบวงจรทั้งตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่
- ป้องกันการเจริญเติบโตทุกช่วงในวงจรชีวิตของหมัด
- ใช้ควบคุมและป้องกันการติดซ้ำของหมัดในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
- เริ่มออกฤทธิ์กำจัดหมัดภายใน 24 ชั่วโมง
- มีประสิทธิภาพนาน 1 เดือน
- ยังคงมีประสิทธิภาพถึงแม้จะนำสุนัขไปอาบน้ำ
- สะดวกในการใช้

ใช้เฉพาะภายนอก

เลขที่ อย วอส. 600/2558
Frontguard Plus ฟรอนท์การ์ด พลัส สำหรับสุนัข หนัก 10-20 กิโลกรัม วอส. 600/2558
Frontguard Plus ฟรอนท์การ์ด พลัส

ประโยชน์:
- ใช้กำจัดหมัด และไข่หมัดของสุนัข
- ใช้สำหรับ สุนัขที่มีน้ำหนัก 10 - 20 กิโลกรัม

วิธีใช้ :
หยดฟรอนท์การ์ด พลัส ลงบนบริเวณผิวหนังของสุนัข 1 ตัว จดหมด 1 หลอด ควรใช้เป็นประจำทุกเดือนในกรณีที่ต้องการควบคุมหมัด

ประสิทธิผลในการกำจัดหมัดใช้ควบคุมหมัดและไข่หมัด ในสุนัขและลูกสุนัข
- หยุดยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของหมัด
- กำจัดหมัดแบบครบวงจรทั้งตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่
- ป้องกันการเจริญเติบโตทุกช่วงในวงจรชีวิตของหมัด
- ใช้ควบคุมและป้องกันการติดซ้ำของหมัดในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
- เริ่มออกฤทธิ์กำจัดหมัดภายใน 24 ชั่วโมง
- มีประสิทธิภาพนาน 1 เดือน
- ยังคงมีประสิทธิภาพถึงแม้จะนำสุนัขไปอาบน้ำ
- สะดวกในการใช้

ใช้เฉพาะภายนอก

เลขที่ อย วอส. 600/2558
Frontguard Plus ฟรอนท์การ์ด พลัส สำหรับสุนัข หนัก 2-10 กิโลกรัม วอส. 600/2558
Frontguard Plus ฟรอนท์การ์ด พลัส

ประโยชน์:
- ใช้กำจัดหมัด และไข่หมัดของสุนัข
- ใช้กับสุนัขและลูกสุนัขอายุตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป ที่มีน้ำหนัก 2 - 10 กิโลกรัม

วิธีใช้ :
หยดฟรอนท์การ์ด พลัส ลงบนบริเวณผิวหนังของสุนัข 1 ตัว จดหมด 1 หลอด ควรใช้เป็นประจำทุกเดือนในกรณีที่ต้องการควบคุมหมัด

ประสิทธิผลในการกำจัดหมัดใช้ควบคุมหมัดและไข่หมัด ในสุนัขและลูกสุนัข
- หยุดยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของหมัด
- กำจัดหมัดแบบครบวงจรทั้งตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่
- ป้องกันการเจริญเติบโตทุกช่วงในวงจรชีวิตของหมัด
- ใช้ควบคุมและป้องกันการติดซ้ำของหมัดในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
- เริ่มออกฤทธิ์กำจัดหมัดภายใน 24 ชั่วโมง
- มีประสิทธิภาพนาน 1 เดือน
- ยังคงมีประสิทธิภาพถึงแม้จะนำสุนัขไปอาบน้ำ
- สะดวกในการใช้

ใช้เฉพาะภายนอก
FRONTGUARD Plus Spot On For Cat วอส.26/2561
FRONTGUARD Plus Spot On For Cat ฟรอนท์การ์ดพลัส สปอตออน สำหรับแมวและลูกแมวอายุ 8 สัปดาห์ขึ้นไป น้ำหนักมากกว่า 1 กิโลกรัม (กล่องสีชมพู)

ประโยชน์ :
- ใช้กำจัดหมัด และเห็บ
- ใช้กับแมวและลูกแมวอายุตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป ที่มีน้ำหนักมากกว่า 1 กิโลกรัม

วิธีใช้ :
หยดฟรอนท์การ์ด พลัส สปอต ออน ลงบนบริเวณผิวหนังของแมว 1 ตัว จนหมด 1 หลอด ควรใช้เป็นประจำทุกเดือนในกรณีที่ต้องการควบคุมหมัด และเห็บ

ผลิตภัณฑ์ Frontguard Plus Spot On For Cat มีสรรพคุณในการป้องกัน :
- หยุดยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของหมัด และเห็บระยะตัวเต็มวัย
- กำจัดหมัด และเห็บ แบบครบวงจร
- ป้องกันการเจริญเติบโตในวงจรชีวิตของหมัด และเห็บ
- ใช้ควบคุมและป้องกันการติดซ้ำของหมัด และเห็บในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
- เริ่มออกฤทธิ์กำจัดหมัดภายใน 24 ชั่วโมง
- มีประสิทธิภาพนาน 1 เดือน
- ยังคงมีประสิทธิภาพถึงแม้จะนำแมวไปอาบน้ำ
- สะดวกในการใช้
Royal Canin Starter Mother & Baby Cat 400g 0207620211
Royal Canin Starter Mother & Baby Cat 400g.
อาหารแม่แมวตั้งท้อง-ให้นม และ ลูกแมวอายุต่ำกว่า 4 เดือน

> เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

มีกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระ รวมทั้งวิตามินอี

ลิขสิทธิ์เฉพาะของโรยัล คานิน

> ปรับเป็นอาหารกึ่งเหลวได้

เม็ดอาหารดูดซึมน้ำได้ง่าย สามารถปรับเป็นอาหารกึ่งเหลวได้

เหมาะสำหรับลูกแมวช่วงหย่านมที่ฟันเพิ่งขึ้น

> ดูแลการย่อยอาหารและการขับถ่าย

ด้วยโปรตีนคุณภาพสูง (L.I.P.*) และพรีไบโอติกส์ (FOS)

ช่วยปรับสมดุลแบคทีเรีย และปรับอุจจาระให้เป็นก้อนดี

> เพิ่ม DHA
เสริมพัฒนาการของระบบประสาทและสมองของลูกแมว ตั้งแต่ช่วงแม่แมวตั้งท้อง และให้นม
Royal Canin Mother&BabyCat 0207520300
Royal canin Mother&Baby cat
อาหารเปียกลูกแมวหย่านม - 4 เดือนและแม่แมว
มูสนิ่ม กินง่าย เสริมภูมิคุ้มกัน คุณค่าทางอาหารสมบูรณ์
ขนาด 195 กรัม