• คำศัพท์​ภาษาอังกฤษ​ของใช้ในบ้านพร้อมคำอ่านและคำแปลเป็นภาษาไทย في 63/10
  • يعيش في กรุงเทพมหานคร
  • من กรุงเทพมหานคร
  • أنثى
  • متابع بواسطة 2 اشخاص