Search
 • สุนัข-หายใจ-แรง-ตัวสั่น-หมา-ซึม-สุนัขมีอาการเกร็งขาหลัง-สุนัขหายใจเร็วและแรง-สุนัขมีอาการสั่น
  0 0 Comments 0 Shares
 • หมา อาการสั่น สุนัขมีอาการสั่น เ
  0 0 Comments 0 Shares
 • ลูกหมาอ่อนแรง บำรุงประสา ท ของสุนัข หมา แก่ ขา หลัง ไม่มี แรง บำ รุงสม อง ในสุนัข น้อง หมา ขา หลัง ไม่มี แรง วิตามินสุนัขแก่ Neurobi
  0 0 Comments 0 Shares
 • สุนัข ขา บวม 1 ข้าง สุนัข ขา หลัง ไม่มี แรง โ รค สุนัข ขา ไม่มี แรง ลูก สุนัข ขา ไม่มี แรง สุนัขขาไม่มีแรง หมา ขา บวม มาก ทํา ไง
  0 0 Comments 0 Shares
 • สุนัขกล้ามเนื้ออักเ สบ ย าบํารุงข้อสุนัข ย าบํารุงข้อสุนัข antinol การรั กษ า โ รคข้อสะโพกเสื่อม สุนัข อาหารเสริมสุนัข อาหารเสริมสุนัข pantip กลูโคซามีน มวลกระดูก

  ข้อเสื่อมสุนัข หมาข้อสะโพกเสื่อม pantip สุนัขขาไม่มีแรง หมา ขา บวม มาก ทํา ไง
  0 0 Comments 0 Shares
 • สุนัขกล้ามเนื้ออักเ สบ ย าบํารุงข้อสุนัข ย าบํารุงข้อสุนัข antinol การรั กษ า โ รคข้อสะโพกเสื่อม สุนัข อาหารเสริมสุนัข อาหารเสริมสุนัข pantip กลูโคซามีน มวลกระดูก

  ข้อเสื่อมสุนัข หมาข้อสะโพกเสื่อม pantip สุนัขขาไม่มีแรง หมา ขา บวม มาก ทํา ไง
  0 0 Comments 0 Shares
 • เส้น ป ระสา ท กล้าม เนื้อ หมา ประสา ท สุนัข บำรุงสม อง ในสุนัข ระบ บประสา ท สุนัข บำรุง เส้น ป ระสา ท กล้าม เนื้อ หมา Pantip ร้านขายวีลแชร วีลแชร์สุนัข 2 ล้อ ข้อเสื่อมสุนัข ช่วย ข้ออักเส บ สุนัข สุนัขข้อเท้าบวม สะโพก สุนัข คลาย**********
  กร ะตุ้ นป ลาย ประสา ทสุนัข ช่วยสุนัขขาอ่อนแรง กายภาพสุนัข Pantip สุนัขไม่มีแรงเดินเซ ที่พยุงขาหลังสุนัข กายภาพสุนัขอัมพาต ลูกหมาอ่อนแรง บำรุงประสา ท ของสุนัข หมา แก่ ขา หลัง ไม่มี แรง บำ รุงสม อง ในสุนัข น้อง หมา ขา หลัง ไม่มี แรง วิตามินสุนัขแก่ Neurobi*******
  0 0 Comments 0 Shares
 • สุนัข ขา บวม มาก สุนัข ขาอ่อนแรง สุนัข ขา หลัง ไม่มี แรง รักษา สุนัข ขาไม่มีแรง สุนัข ขา บวม 1 ข้าง สุนัข ขา หลัง ไม่มี แรง โรค สุนัข ขา ไม่มี แรง ลูก สุนัข ขา ไม่มี แรง สุนัขขาไม่มีแรง หมา ขา บวม มาก ทํา ไง หมา ขา บวม แข็ง หมา ขา บวม เป็น หนอง หมา ขา บวม
  THB1.150,00 (THB)
  เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อเสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีนส่วนประกอบกลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์วิตามินซีวิตามินบี 1วิตามินบี 6วิตามิน บี 2โฟลิกแอซิดนมผงวิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ดน้ำหนักตัวมากกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด

  เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อ
  เสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีน

  ส่วนประกอบ

  กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์

  วิตามินซี

  วิตามินบี 1

  วิตามินบี 6

  วิตามิน บี 2

  โฟลิกแอซิด

  นมผง

  วิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ด

  น้ำหนักตัวมากกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด

  #ลูกสุนัขขาหลังอ่อนแรง #สุนัขมีอาการเกร็งขาหลัง #วิธีกายภาพบำบัดสุนัข ขาอ่อนแรง #สุนัขไม่มีแรง เดินเซ #หมา เจ็บขา เดินไม่ได้ #โกลเด้น ขาหลังไม่มีแรง #หมา โดน กัด เดินไม่ได้ #ไซบีเรีย น. ขาอ่อน แรง
  0 0 Comments 0 Shares
 • สุนัข กระดูก สะโพก เคลื่อน สุนัขสะโพกหลุด pantip สุนัข ไหล่หลุด เอ็น เทียม สุนัข Hip Luxation สุนัข หมา เดิน หลัง โก่ง กายภาพ สุนัข อัมพาต ไซบีเรียน
  THB1.150,00 (THB)
  thailand
  สุนัข กระดูก สะโพก เคลื่อน สุนัขสะโพกหลุด pantip สุนัข ไหล่หลุด เอ็น เทียม สุนัข Hip Luxation สุนัข หมา เดิน หลัง โก่ง กายภาพ สุนัข อัมพาต ไซบีเรียน
  เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อเสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีนส่วนประกอบกลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์วิตามินซีวิตามินบี 1วิตามินบี 6วิตามิน บี 2โฟลิกแอซิดนมผงวิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ดน้ำหนักตัวมากกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด

  เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อ
  เสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีน

  ส่วนประกอบ

  กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์

  วิตามินซี

  วิตามินบี 1

  วิตามินบี 6

  วิตามิน บี 2

  โฟลิกแอซิด

  นมผง

  วิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ด

  น้ำหนักตัวมากกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด

  #ลูกสุนัขขาหลังอ่อนแรง #สุนัขมีอาการเกร็งขาหลัง #วิธีกายภาพบำบัดสุนัข ขาอ่อนแรง #สุนัขไม่มีแรง เดินเซ #หมา เจ็บขา เดินไม่ได้ #โกลเด้น ขาหลังไม่มีแรง #หมา โดน กัด เดินไม่ได้ #ไซบีเรีย น. ขาอ่อน แรง

  0 0 Comments 0 Shares
 • ภูมิแพ้ผิวหนัง สุนัข ตรวจภูมิแพ้สุนัข ภูมิแพ้ ขนสุนัข โรคผิวหนังสุนัข อิง ลิ ช บู ล ด็ อก โรคผิวหนัง สุนัข แพ้แชมพู อาการ สุนัข เป็นแผล เปื่อย หมา ที่เป็นภูมิแพ้ สุนัขเป็นผื่นแดง
  THB8.350,00 (THB)
  โรคภูมิแพ้ในคนนั้นแย่เพียงใด สำหรับน้องหมาเองก็ไม่ได้ต่างกัน แค่น้องไม่สามารถบอกเราตรงๆ ได้ว่าน้องเป็นอะไร หรือน้องรู้สึกแย่แค่ไหนที่เป็นแบบนี้ การสังเกตที่อยู่ในสายตาของคุณพ่อคุณแม่อย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยน้องหมาได้ แม้ว่าภูมิแพ้จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายก็จริง แต่เราสามารถทำให้อาการทุเลาลงได้ หรือมีโอกาสเกิดได้น้อยลง เพียงแค่เราดูแลน้องให้ดี ก็ถือเป็นการช่วยน้องหมาได้เยอะแล้ว


  ยานี้ใช้ตามที่สัตวแพทย์แนะนำเท่านั้น
  เป็นยาที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)และผ่าน อย ไทย
  ใช้รักษาโรคผิวหนัง เพื่อบรรเทาอาการคัน
  ใช้ควบคุมภาวะการอักเสบที่เกิดจาก allergic dermatitis
  ผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ (atopic dermatitis) ในสุนัข
  มีฤทธิ์บรรเทาอาการคันภายใน 4 ชั่วโมง
  ** ใช้กับสุนัขอายุ 1 ปี ขึ้นไป และหนักมากกว่า 3 กก
  ** งดใช้ใน สัตว์ป่วย มีโรคประจำตัว สุนัขที่ตั้งท้องหรือให้นม รวมไปถึงสุนัขที่กำลังจะผสมพันธุ์
  ขนาดของยาที่แนะนำให้ใช้ คือ (คำนวณ)0.4-0.6 มก./กก. โดยการป้อนวันละ 2 ครั้ง โดยขนาดดังกล่าวให้ใน 2 สัปดาห์แรก
  และให้ 0.4-0.6 มก./กก. วันละครั้งเพื่อให้เป็นขนาดยาต่อเนื่อง
  0 0 Comments 0 Shares
 • หมา เดิน 3 ขา เดินขากะเผลก หมา ขา บิด ปอม ขาแพลง วิธี ดามขาหลัง สุนัข ปวด ขาหลัง สุนัข ร้อง เจ็บปว หมาขาหัก กินยา อะไร สุนัข กระดูก เคลื่อน
  THB1.150,00 (THB)
  thailand
  หมา เดิน 3 ขา เดินขากะเผลก หมา ขา บิด ปอม ขาแพลง วิธี ดามขาหลัง สุนัข ปวด ขาหลัง สุนัข ร้อง เจ็บปว หมาขาหัก กินยา อะไร สุนัข กระดูก เคลื่อน

  สุนัข ขา บวม มาก สุนัข ขาอ่อนแรง สุนัข ขา หลัง ไม่มี แรง รักษา สุนัข ขาไม่มีแรง สุนัข ขา บวม 1 ข้าง สุนัข ขา หลัง ไม่มี แรง โรค สุนัข ขา ไม่มี แรง ลูก สุนัข ขา ไม่มี แรง สุนัขขาไม่มีแรง หมา ขา บวม มาก ทํา ไง หมา ขา บวม แข็ง หมา ขา บวม เป็น หนอง หมา ขา บวม
  เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อเสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีนส่วนประกอบกลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์วิตามินซีวิตามินบี 1วิตามินบี 6วิตามิน บี 2โฟลิกแอซิดนมผงวิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ดน้ำหนักตัวมากกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด

  เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อ
  เสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีน

  ส่วนประกอบ

  กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์

  วิตามินซี

  วิตามินบี 1

  วิตามินบี 6

  วิตามิน บี 2

  โฟลิกแอซิด

  นมผง

  วิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ด

  น้ำหนักตัวมากกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด

  #ลูกสุนัขขาหลังอ่อนแรง #สุนัขมีอาการเกร็งขาหลัง #วิธีกายภาพบำบัดสุนัข ขาอ่อนแรง #สุนัขไม่มีแรง เดินเซ #หมา เจ็บขา เดินไม่ได้ #โกลเด้น ขาหลังไม่มีแรง #หมา โดน กัด เดินไม่ได้ #ไซบีเรีย น. ขาอ่อน แรง
  0 0 Comments 0 Shares
 • สุนัข ขาอ่อนแรง ลูกสุนัขขาหลังอ่อนแรง สุนัข ขา หลัง ไม่มี แรง เดิน ไม่ ได้ สุนัขไม่มีแรง ไม่กินอาหาร สุนัขไม่มีแรง เดินเซ สุนัขมีอาการเกร็งขาหลัง โกลเด้น ขาหลังไม่มีแรง กล้าม เนื้อ ขา หลัง อ่อน แรง กายภาพสุนัขเดินไม่ได้ สุนัข ขา หลัง ไม่มี แรง-รสสำหรับสัต
  THB1.150,00 (THB)
  thailand
  เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อเสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีนส่วนประกอบกลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์วิตามินซีวิตามินบี 1วิตามินบี 6วิตามิน บี 2โฟลิกแอซิดนมผงวิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ดน้ำหนักตัวมากกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด

  เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อ
  เสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีน

  ส่วนประกอบ

  กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์

  วิตามินซี

  วิตามินบี 1

  วิตามินบี 6

  วิตามิน บี 2

  โฟลิกแอซิด

  นมผง

  วิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ด

  น้ำหนักตัวมากกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด

  #ลูกสุนัขขาหลังอ่อนแรง #สุนัขมีอาการเกร็งขาหลัง #วิธีกายภาพบำบัดสุนัข ขาอ่อนแรง #สุนัขไม่มีแรง เดินเซ #หมา เจ็บขา เดินไม่ได้ #โกลเด้น ขาหลังไม่มีแรง #หมา โดน กัด เดินไม่ได้ #ไซบีเรีย น. ขาอ่อน แรง
  0 0 Comments 0 Shares
 • ยาบํารุงข้อสุนัข สำหรับสุนัขแก่ โดยเฉพาะ
  THB1.150,00 (THB)
  thailand
  ยาบํารุงข้อสุนัข ยี่ห้อไหนดี
  เรื่องใหญ่ของสุนัข เวลาที่อายุมากขึ้น เข้าสู่วัยชราของน้องหมา ก็คือโรคข้อเสื่อม ก็เหมือนกันคนเลย คือ ไขข้อในกระดูกจะเริ่มน้อย ทำให้กระดูกเสียดสีกันทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้
  เรื่องของวิธีการดูแลน้องหมาที่เป็นโรคข้อเสื่อม

  1. เรื่องของการ ลุก เดิน น้องหมาที่ป่วยเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมควรได้รับดูแลรักษาในพื้นที่ไม่ลื่น เพราะการที่น้องหมาต้อง ลุก เดิน ควรซื้อยางกันลื่นมา รองเพื่อให้น้องหมาลุกขึ้นได้สะดวก ไม่ล้มง่าย ถ้าเป็นกระเบื้อง หรือ หินอ่อน เวลาที่น้องหมาเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อม จะลื่นล้มได้ง่าย


  2. เรื่องของอาหาร น้องหมาที่เป็นโรคข้อเสื่อมนั้น การคุมเรื่องอาหารถือว่าเป็นอีกเรื่องที่สำคัญมาก เพราะว่าน้ำหนักจะส่งผลถึงการทำงานข้อสะโพกด้วยค่ะ ดังนั้นต้องพยายามคุมน้ำหนัก อาจจะแบ่งให้อาหารเป็นมื้อย่อยๆ ถ้าเปลี่ยนเป็นอาหารเปียกได้ก็จะดีมาก และหลีกเลี่ยงขนม หรืออาหารที่ทำให้น้ำหนักเพิ่ม


  3. เรื่องของยาหรืออาหารเสริม

  ถ้าน้องหมามีอาการเจ็บปวดควรหาพวก Antinol มาให้ทานเพราะจะช่วยเรื่องอาการเจ็บปวดได้ หลังจากทานได้ 2-3 วันอาการเจ็บปวดจะบรรเทาลง และควรซื้อ กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์ ช่วยในเรื่องไขข้อโดยเฉพาะ

  โรคข้อสะโพกเสื่อมเราหยุดยั้งไม่ได้ แต่เราสามารถช่วยบรรเทาปวด และเสริมในส่วนของไขข้อกระดูกได้
  0 0 Comments 0 Shares
 • โกลเด้น ขาหลังไม่มีแรง โกลเด้น​ เจ็บขา ลาบราดอร์ ขาหลังไม่มีแรง โกลเด้นเดินไม่ได้ สุนัข ขาหลังไม่มีแรง โรคของสุนัขโกลเด้น สุนัขขาหลังไม่มีแรง รักษา อาการ ขา สุนัข ไม่มี แรง โก เด้ น โก ล เด้ น. เจ็บ ขา วิธี รักษา สุนัข ขาแบะ สุนัขเจ็บขาหลัง กายภาพ สุน
  THB1.150,00 (THB)
  thailand
  เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อเสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีนส่วนประกอบกลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์วิตามินซีวิตามินบี 1วิตามินบี 6วิตามิน บี 2โฟลิกแอซิดนมผงวิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ดน้ำหนักตัวมากกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด

  เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อ
  เสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีน

  ส่วนประกอบ

  กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์

  วิตามินซี

  วิตามินบี 1

  วิตามินบี 6

  วิตามิน บี 2

  โฟลิกแอซิด

  นมผง

  วิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ด

  น้ำหนักตัวมากกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด
  0 0 Comments 0 Shares
 • โกลเด้น ขาหลังไม่มีแรง โกลเด้น​ เจ็บขา ลาบราดอร์ ขาหลังไม่มีแรง โกลเด้นเดินไม่ได้ สุนัข ขาหลังไม่มีแรง โรคของสุนัขโกลเด้น สุนัขขาหลังไม่มีแรง รักษา อาการ ขา สุนัข ไม่มี แรง โก เด้ น ดำ-รสสำหรับสัตว์เลี้ยง:อื่นๆ, ขนาดกิโลอาหารสัตว์
  THB1.150,00 (THB)
  thailand
  เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อเสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีนส่วนประกอบกลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์วิตามินซีวิตามินบี 1วิตามินบี 6วิตามิน บี 2โฟลิกแอซิดนมผงวิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ดน้ำหนักตัวมากกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด

  เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อ
  เสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีน

  ส่วนประกอบ

  กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์

  วิตามินซี

  วิตามินบี 1

  วิตามินบี 6

  วิตามิน บี 2

  โฟลิกแอซิด

  นมผง

  วิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ด

  น้ำหนักตัวมากกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด
  0 0 Comments 0 Shares
 • ลาบ ราด อ ร์ เจ็บขา โก ล เด้ น. เจ็บ ขา วิธี รักษา สุนัข ขาแบะ สุนัขเจ็บขาหลัง กายภาพ สุนัข ข้อสะโพกเสื่อม หมาขาหลัง สั่น ยาข้อเสื่อมสุนัข Hip dysplasia สุนัข สุนัข ข้อสะโพกหลวม
  THB1.150,00 (THB)
  thailand
  เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อเสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีนส่วนประกอบกลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์วิตามินซีวิตามินบี 1วิตามินบี 6วิตามิน บี 2โฟลิกแอซิดนมผงวิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ดน้ำหนักตัวมากกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด

  เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อ
  เสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีน

  ส่วนประกอบ

  กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์

  วิตามินซี

  วิตามินบี 1

  วิตามินบี 6

  วิตามิน บี 2

  โฟลิกแอซิด

  นมผง

  วิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ด

  น้ำหนักตัวมากกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด
  0 0 Comments 0 Shares
 • สุนัข ขา ไม่มี แรง สุนัข ขา หลัง ไม่มี แรง เดิน ไม่ ได้ สุนัขไม่มีแรง ไม่กินอาหาร สุนัขไม่มีแรง เดินเซ ลูกสุนัขขาหลังอ่อนแรง ยารักษาสุนัขขาอ่อนแรง สุนัขมีอาการเกร็งขาหลัง โกลเด้น ขาหลังไม่มีแรง โรคอัมพาตจากเห็บในสุนัข ยารักษาสุนัขขาอ่อนแรง โกลเด้น
  THB1.150,00 (THB)
  thailand
  เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อเสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีนส่วนประกอบกลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์วิตามินซีวิตามินบี 1วิตามินบี 6วิตามิน บี 2โฟลิกแอซิดนมผงวิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ดน้ำหนักตัวมากกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด

  เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อ
  เสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีน

  ส่วนประกอบ

  กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์

  วิตามินซี

  วิตามินบี 1

  วิตามินบี 6

  วิตามิน บี 2

  โฟลิกแอซิด

  นมผง

  วิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ด

  น้ำหนักตัวมากกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด
  0 0 Comments 0 Shares
 • สุนัข ขา บวม มาก สุนัข ขาอ่อนแรง สุนัข ขา หลัง ไม่มี แรง รักษา สุนัข ขาไม่มีแรง สุนัข ขา บวม 1 ข้าง สุนัข ขา หลัง ไม่มี แรง โรค สุนัข ขา ไม่มี แรง ลูก สุนัข ขา ไม่มี แรง สุนัขขาไม่มีแรง หมา ขา บวม มาก ทํา ไง หมา ขา บวม แข็ง หมา ขา บวม เป็น หนอง หมา ขา บวม
  THB1.150,00 (THB)
  thailand
  เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อเสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีนส่วนประกอบกลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์วิตามินซีวิตามินบี 1วิตามินบี 6วิตามิน บี 2โฟลิกแอซิดนมผงวิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ดน้ำหนักตัวมากกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด

  เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อ
  เสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีน

  ส่วนประกอบ

  กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์

  วิตามินซี

  วิตามินบี 1

  วิตามินบี 6

  วิตามิน บี 2

  โฟลิกแอซิด

  นมผง

  วิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ด

  น้ำหนักตัวมากกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด
  0 0 Comments 0 Shares
 • ยารักษาสุนัขขาอ่อนแรง สุนัขไม่มีแรง เดินเซ สุนัขป่วย ไม่มี แรง ไขสันหลังอักเสบ สุนัข หมา คอแข็ง กายภาพ สุนัข Pantip สุนัขมีอาการเกร็งขาหลัง หมา ขาหลัง เล็ก กว่า ขาหน้า กล้าม เนื้ออ่อน แรง รักษา อย่างไร
  THB1.150,00 (THB)
  thai

  เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อเสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีนส่วนประกอบกลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์วิตามินซีวิตามินบี 1วิตามินบี 6วิตามิน บี 2โฟลิกแอซิดนมผงวิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ดน้ำหนักตัวมากกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด

  เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อ
  เสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีน

  ส่วนประกอบ

  กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์

  วิตามินซี

  วิตามินบี 1

  วิตามินบี 6

  วิตามิน บี 2

  โฟลิกแอซิด

  นมผง

  วิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ด

  น้ำหนักตัวมากกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด
  0 0 Comments 0 Shares
 • โดนมัดนอนวันละ 6 ชั่วโมงคุณทำได้หรือเปล่า ที่น่าแปลกประหลาดมากเพราะมันค้างกับทฤษฎีความเชื่อของเราทั้งหมดคนเราต้องนอน 8 ชั่วโมงสิเฮ้ยนี่นอน 2 ชั่วโมงหมายความว่าเรานอน 6 ชั่วโมงก็พอแล้วเราจะไม่ผิด ไม่เพลียจะไม่มีแรงจะสมองจะมึนหรือเปล่า
  0 0 Comments 0 Shares
 • ดําน้ํา สายตาสั้น ติดตั้งกล้องกันน้ำ goPro ได้เจ้าเดียวในตลาด
  THB2.199,00 (THB)
  USA
  รายละเอียดสินค้า Fuskm KOBWA Seaview 180 ° หน้ากากดำน้ำเต็มรูปแบบ Easybreath หน้ากากดำน้ำตื้นที่มีเทคโนโลยีป้องกัน
  - หมอกและป้องกัน - leak เทคโนโลยีน้ำเงิน
  180 ° การออกแบบใบหน้าแบบเต็มรูปแบบ
  - การออกแบบที่ดีในการหายใจจากปากหรือจมูกขณะดำน้ำดูปะการัง หน้ากากของเรา 180 °
  - ที่ใหญ่ที่สุดของหน้ากากดำน้ำในตลาด.
  ติดตั้งตัวโกโปร: ติดตั้งกล้องกันน้ำของคุณคุณสามารถถ่ายภาพช่วงเวลาที่ดีที่สุดด้วยโกโปร
  เทคโนโลยี DRY SNORKEL
  - ไม่มีน้ำจะเข้าสู่หน้ากากหรือปากซึ่งป้องกันการเข้าของน้ำได้
  - การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรามีช่องระบายอากาศแยกต่างหากเพื่อสร้างการไหลของอากาศจากหน้าจอหลักที่ช่วยลดการพ่นหมอกควันและช่วยให้คุณดำน้ำดูปะการังได้นานขึ้น
  เหมาะกับทุกขนาด - ผู้ใหญ่/เด็ก/เยาวชน
  - ทำจากซิลิโคนทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงที่ใช้ใบหน้าของคุณคู่สมบูรณ์แบบปิดผนึก
  0 2 Comments 0 Shares
 • Ripley's Believe It Or Not! Museum
  THB600,00 (THB)
  ใช้เหรียญทอง 40 เหรียญแลกส่วนลดจากราคา 1000 บาทเหลือ 600 บาทเท่านั้น

  Ripley World of Entertainment Pattaya (ริบลีส์ เวิลด์ ออฟ เอนเตอร์เม้นท์) หรือที่เรียกสั้นๆว่า พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ พัทยา ตั้งอยู่ที่ห้าง Royal Garden Plaza แหล่งสันทนาการที่มีชื่อเสียงของเมืองพัทยา สถานที่ท่อง เที่ยวที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว และ สมาชิกทุกคนในครอบครัว กับรูปแบบที่หลากหลายเต็มไปด้วยสาระ ความรู้ และความบันเทิงมากมายภายในโลกแห่งความสนุกสนานใบนี้ อันประกอบไปด้วย

  Ripley's Believe It or Not!

  พิพิธภัณฑ์ ริบลีส์ เชื่อหรือไม่! หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ ที่มีชื่อเสียงของโลกต้นกำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา หนึ่งเดียวที่รวบรวมความมหัศจรรย์จากทั่วทุกมุมโลกที่มีทั้งความลี้ลับพิสดาร ความงดงามที่น่าประทับใจ พบและสัมผัสของจริงกว่า 350 ประเภทที่คุณต้องตื่นตะลึง เช่น หน้ากากหนังมนุษย์ หัวคนย่อส่วนเหลือ 3 นิ้ว เรือจำลองไททานิคจากไม้ขีดไฟมากกว่า 1,000,000 ก้าน ชายผู้มีลูกตาดำ 4 ลูกตา และอื่นๆ อีกมากมาย “ประสบการณ์ที่คุณจะไม่มีวันลืม เชื่อหรือไม่!

  Haunted Adventure

  ผจญภัยในโกดังเก็บโลงศพที่ใหญ่ที่สุดในจำนวน 5 แห่งในโลก ที่มีตำนานอันน่ากลัวและความหฤโหดที่ถูกกล่าวขานมากว่า 80 ปี . . . พบกับภูตผีปีศาจและแขกไม่ได้รับเชิญจากอีกภพ พร้อมสัมผัสกับ “เอฟเฟค” พิเศษ และเทคนิคต่างๆ อันทันสมัยล่าสุดจากอเมริกา ในแต่ละห้องกว่า 20 ห้อง ซึ่งแฝงไว้ด้วยความสยอง ที่จะทำให้หวาดผวาทุกฝีก้าวและขนหัวลุกจนก้าวสุดท้าย! คำเตือน . . . ไม่เหมาะสำหรับคนขวัญอ่อน

  Motion Master 12D

  แห่งเดียวในประเทศไทย เขย่าทุกความมันส์ ตื่นเต้น เร้าใจแบบทะลุมิติ ด้วยที่นั่ง ไฮเทคพิเศษ เคลื่อนไหวได้ 8 ทิศทาง จอภาพยักษ์ 70 มม. พร้อม 12 สเปเชียลเอฟเฟคส์ ที่จะนำผู้ชมเข้าถึง และสัมผัสกับการผจญภัย พร้อมไปกับหนัง เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็น ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ลมพายุพัด หิมะตก ระเบิดลม หรือแม้กระทั้งหนู ที่กำลังวิ่งผ่านขา และระบบเสียงรอบทิศทาง "ถ้าร่างกายและจิตใจคุณพร้อม เราท้าให้พิสูจน์

  Infinity Maze

  เปิดโลกแห่งจินตนาการ . . . ที่สุดของความบันเทิงที่ต้องพิสูจน์ด้วยสายตา ตลอด 20 นาที ของการเดินทางใน “อินฟินนิตี้” (Infinity) พบความอัศจรรย์ของแสง-สี-เสียง และ “เอฟเฟค” พิเศษอันทันสมัยถึง 16 ห้อง ที่จะนำพาทุกท่านได้เพลิดเพลิน ผ่อนคลายในความสวยงามของมิติพิศวง และภาพลวงตาในจักรวาลที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด . . . กว้างใหญ่ จนสุดลูกหู ลูกตา . . . ไม่ว่าจะเดินทางเพียงคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม ประสบการณ์ความตื่นเต้น อลังการใน “อินฟินนิตี้” จะตรึงตราประทับใจแบบไม่รู้ลืม ยากเกินกว่าคำบรรยายใดๆ จนไม่สามารถ อดใจที่จะร้อง . . . “ว๊าว!” เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว

  Loius Tussaud's Wax Museum

  ทุกครั้งที่คุณย่างเท้าเข้ามาเยี่ยมหลุยส์ ทุสโซด์ส แว๊กซ์เวิร์คส์ พัทยาก็เสมือนกับได้เดินอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ หรือเดินคล้องแขนอยู่กับซุปเปอร์สตาร์ตัวเป็นๆ

  Scream in the Dark

  Scream in the Dark เครื่องเล่นใหม่ล่าสุด ของ Ripley World Pattaya เครื่องเล่นสุดมันส์ ที่จะมาต้อนรับ เหล่าบรรดา คนรักความท้าทาย แบบสยองขวัญ Scream in the Dark เป็นสวนสนุกที่โด่งดังมากในอดีด แต่จู่ๆก็ปิดตัวลงไม่ทราบสาเหตุ บ้างก็ว่า พบวิญญาณตัวตลก ล่องลอย ตอนกลางคืน หรือไม่ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องในความมืด ไม่มีใครกล้าพิสูจน์ จน Ripley World Pattaya อยากจะชวนคุณมาพิสุจน์ด้วยกัน กับการเดินทางสุ้เส้นทางมรณะสายนี้ ทางเดียวที่คุณจะรอดพ้นออกไปจาก....สวนสนุกสุดสยอง...แห่งนี้ได้ คือความแม่นยำในการยิงปืนของคุณและเสี่ยงกรีดร้องเท่าที่คุณจะร้องให้ดังได้

  The Vault Laser Maze

  ให้คุณสวมวิญญาณนักจารกรรมเหมือนในภาพยนตร์ เพียงย่างก้าวแรกเข้าสู่ห้องปฏิบัติภารกิจที่สุดแสนจะลึกลับดั่งเขาวงกตลำแสงเลเซอร์สีเขียวจะปรากฏขึ้นเบื้องหน้าคุณจะต้องผ่านเขาวงกตเลเซอร์นี้ให้ได้ไวที่สุดโดยไม่แตะต้องสำแสงสีเขียวเหล่านั้น หากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสลำแสงเลเซอร์ เวลาของภาระกิจนี้จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ภาระกิจของคุณไม่สำเร็จได้ อย่ารอช้าที่จะเข้าไปปฏิบัติภาระกิจนี้ และคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องผ่านออกมาให้ได้! โชคดี!  เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น.- 23.00 น.
  0 3 Comments 0 Shares
 • สวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์ค อเมโซน พัทยา (Cartoon Network Amazone)
  THB775,00 (THB)
  ใช้เหรียญทอง 30 เหรียญแลกส่วนลดสวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์คจากราคา 1,290 บาทเหลือเพียง 775 บาทเท่านั้น  การ์ตูนเน็ตเวิร์คอเมโซน Cartoon Network Amazone โครงการสวนน้ำที่อลังการที่สุดภายใต้ลิขสิทธิ์ “การ์ตูนเน็ทเวิร์ค” แห่งแรกของโลก ใกล้พัทยามาก ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมที่จะเปิดให้บริการแล้วในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557นี้ สำหรับผู้ชื่นชอบความท้าทายกับสายน้ำทั้งหลาย ต้องไม่พลาดกับที่นี่Cartoon Network Amazone ที่จะพาคุณพบกับ เครื่องเล่นสุดมันและหวาดเสียว ที่อาจจะต้องเตรียมใจก่อนเล่นเลยทีเดียว ได้สัมผัสประสบการณ์สไลเดอร์เร็วที่สุดในโลกที่จะพาคุณดิ่งลงมาจากหอสูงถึง 23.4 เมตร/ 77 ฟุต หรือจะลองแรงกระชากจี-ฟอร์ซ รวบรวมความกล้าแล้วมาเล่นฟรีฟอลล์ดิ่งจากความสูง 57 ฟุตหรือร่วมสนุกไปบนเนินสูงท้าแรงดึงดูดและคลื่นยักษ์ใน The Ominiverse สุดระทึกจะทำให้คุณตื่นเต้นแน่นอน โดยจะแบ่งโซนการเล่นเป็นสัดส่วน ทำให้สนุกเต็มที่กับตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบ


  เกร็ดน่ารู้:

  คุณสามารถจองคาบาน่าไว้สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจได้บริเวณรอบสระ Mega Wave Pool
  สำหรับการเช่าตู้ล็อกเกอร์ คาบาน่า บริการสปาและอื่น ๆ สามารถจองได้ที่ แพ็กเกจเพิ่มเติมสำหรับสวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์ค อเมโซน พัทยา

  ข้อมูลเพิ่มเติม:

  บัตรเด็ก: อายุ 3-12 ปี
  บัตรผู้สูงอายุ: อายุ 65 ปีขึ้นไป
  เด็กอายุ 0-13 ปี ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
  มีบริการตู้ล็อกเกอร์ให้เช่าถัดจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า คุณสามารถรับเวาเชอร์สำหรับตู้ล็อกเกอร์ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรและรับสายรัดข้อมือสำหรับใช้ตู้ล็อกเกอร์ของคุณ
  โปรดทราบ: ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2018 Mega Wave Pool จะปิดให้บริการเพื่อทำการซ่อมบำรุง
  ในวันที่ 13 มิถุนายน 2018 สวนน้ำจะปิดทำการเร็วกว่าปกติในเวลา 15:00 น. เนื่องจากมีการจัดงานของทางรัฐบาล
  ในวันที่ 16 มิถุนายน 2018 สวนน้ำจะปิดทำการตลอดทั้งวัน เนื่องจากมีการจัดงานส่วนตัว

  วิธีใช้

  คุณสามารถแสดงได้ทั้งเวาเชอร์บนมือถือหรือเวาเชอร์ที่พิมพ์มาสำหรับกิจกรรมนี้
  เวาเชอร์นี้มีอายุ 6 เดือนจากวันที่ระบุไว้
  โปรดนำเวาเชอร์ของคุณไปแลกรับบัตรที่เคาน์เตอร์บัตรหมายเลข 9 หรือ 10
  คุณต้องนำเวาเชอร์ไปแลกรับบัตรเพื่อเข้าสถานที่แห่งนี้

  ที่อยู่:

  888 หมู่ 8 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
  0 3 Comments 0 Shares
 • Harbor Land แดนสวนสนุกของเด็กๆ
  THB900,00 (THB)
  pattaya
  นำเหรียญโจรสลัด 10 เหรียญแลกส่วนลด จาก 990 บาท เหลือเพียง 900 บาท
  ห้างที่รวมเครื่องเล่นในร่มที่ใหญ่ที่สุด เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็ก คุณจะทำให้วันหยุดของเด็กๆ สนุกและเป็นที่จดจำไปตลอด ด้วยเครื่องเล่นมากมาย  3 in 1 Combo Set A

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  Inclusive Of:
  1 session of Jump XL
  1 session of Deep Climbing Gym
  1 session of Laser Battle


  3 in 1 Combo Set B

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  Inclusive Of:

  Admission to Harbor Land Playground
  1 session of Jump XL
  1 session of Snowland

  3 in 1 Combo Set C

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  Inclusive Of:

  Admission to Harbor Land Playground
  1 session of Jump XL
  1 session of Deep Climbing Gym


  3 in 1 Combo Set D

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  Inclusive Of:

  1 session of Jump XL
  1 session of Snowland
  1 session of Laser Battle


  0 3 Comments 0 Shares
 • ยกกระชับจริงค่ะ. สูตรพัฒนาจากรีวิวเมกาและมาปรับให้เหมาะกับฺผิวเอเชียค่ะ.
  0 0 Comments 0 Shares

No results to show

No results to show

No results to show