Methovet อาหารเสริมลดการเกิด สลายนิ่ว สำหรับสุนัข และแมว 0108650051
฿490,00 (THB)
เขตพระนคร Bangkok, Thailand
Methovet อาหารเสริมลดการเกิด-สลายนิ่ว Struvite ในแมวและสุนัข
1 กล่อง =100 เม็ด

Methionine ใช้เพื่อปรับความเป็นกรด-ด่างของน้ำปัสสาวะ เนื่องจากในกรณีที่สุนัขและแมวมีค่าปัสสาวะเป็นด่าง (Alkaline urine) อาจส่งผลให้เกิดนิ่วชนิด Magnesium Ammonium Phosphate (MAP, Struvite) และ Calcium phosphate

ข้อบ่งใช้
-ใช้ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะ ลดโอกาสการเกิดนิ่วชนิด Struvite
-ในกรณีที่นิ่วปริมาณน้อย หรือเป็นนิ่วทราย อาจช่วยสลายนิ่วได้ เมื่อทานควบคู่กับการรักษา

ขนาดและวิธีใช้ :
*น้ำหนักน้อยกว่า 4 กก. ป้อนครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น
*น้ำหนักมากกว่า 4 กก. ป้อนครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น

ควรมีการตรวจค่าความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะหลังจากมีการใช้ผลิตภัณฑ์
0 ร้าน เช็คร้านของฉัน คลิ๊ก 0 ความคิดเห็น 0 Shares