สุนัข ชอบให้ลูบ ตรงไหน สิ่งที่ไม่ควรทำกับสุนัข การบอกรักสุนัข กลิ่นที่สุนัขชอบ ภาษากายสุนัข สุนัข รู้ไหม ว่าเรารัก นวดบำบัด สุนัข แมวชอบให้ลูบตรงไหน ธรรมชาติของสุนัข
รู้หรือไม่ เพราะหมารักเรา มันจึงยอมให้เรากอด ทั้งที่มันไม่ชอบ . คงไม่ต้องถกเถียงกันมากมายว่า หมาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ เพราะสัตว์ชนิดนี้คือสัตว์ชนิดแรกที่มนุษย์เอามาเลี้ยง และมันก็มีวิวัฒนาการมาไม่รู้กี่รุ่นเพื่อปรับตัวให้อยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่มนุษย์จำนวนมากจะรัก “น้องหมา” กันสุด ๆ ไม่ว่าจะรักในความน่ารักน่าชัง ความฉลาด ความซื่อสัตย์...
0 0 Comments 0 Shares