หมาพันธุ์ไทยแข็งแรงกว่าพันธุ์เทศ จริงหรือไม่ สุนัขแก้วในรัชกาลที่ 9 หมา พันธุ์ middle road หมา รัชกาลที่ 6 สุนัขทรงเลี้ยง ทองแดง ภาพ คุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง สุนัขทรงเลี้ยง คุณทองแดง หนังสือพระ ราช นิพนธ์ ร 9 สุนัขทรงเลี้ยง ร. 5
จริงหรือไม่? น้องหมาพันธุ์ไทยแข็งแรงกว่าพันธุ์เทศ.น้องหมาแต่ละสายพันธุ์นั้น จะมีถิ่นกำเนิดที่แตกต่างกัน ซึ่งล้วนได้รับการปรับปรุงการพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ การทำงานและสิ่งแวดล้อมเฉพาะถิ่นนั้นๆ ค่ะ.เช่น #ร็อตไวเลอร์เป็นน้องหมาที่เกิดในประเทศเยอรมันแถวเทือกเขาแอลป์เพื่อใช้ในการต้อนสัตย์ อารักขาทรัพย์สิน แบกสิ่งของข้ามเทือกเขาที่อากาศค่อนข้างเย็นจึงทนต่อสภาพอากาศหนาว...
0 0 Comments 0 Shares