น้องหมาไถก้น เกิดจากอะไร
1.กำลังทำความสะอาดก้นอยู่ 2.ต่อมก้นอักเสบ มีพยาธิ  เฉลย ข้อ 2 ต่อมข้างก้นอักเสบ ต่อมข้างก้น คือ ต่อมที่อยู่ตรงข้างรูก้นทั้ง 2 ข้าง อยู่ในชั้นใต้ผิวหนัง ต่อมนี้จะสร้างสารคัดหลั่งที่มีกลิ่นเหม็นสาบ มีสีเข้ม เชื่อกันว่าน้องหมาจะปล่อยสารนี้เพื่อประกาศอาณาเขตและเวลาที่น้องหมาตื่นเต้น ตกใจกลัว โดยต่อมนี้จะมีรูเปิดเล็กๆสำหรับขับสารที่สร้างออกไป แต่เมื่อต่อมนี้เกิดการอักเสบ...
0 0 Comments 0 Shares