Dictip Market
สุนัข กระดูก สะโพก เคลื่อน สุนัขสะโพกหลุด pantip สุนัข ไหล่หลุด เอ็น เทียม สุนัข Hip Luxation สุนัข หมา เดิน หลัง โก่ง กายภาพ สุนัข อัมพาต ไซบีเรียน
สุนัข กระดูก สะโพก เคลื่อน สุนัขสะโพกหลุด pantip สุนัข ไหล่หลุด เอ็น เทียม สุนัข Hip Luxation สุนัข หมา เดิน หลัง โก่ง กายภาพ สุนัข อัมพาต ไซบีเรียน
เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อเสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีนส่วนประกอบกลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์วิตามินซีวิตามินบี 1วิตามินบี 6วิตามิน บี 2โฟลิกแอซิดนมผงวิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ดน้ำหนักตัวมากกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด

เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อ
เสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีน

ส่วนประกอบ

กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์

วิตามินซี

วิตามินบี 1

วิตามินบี 6

วิตามิน บี 2

โฟลิกแอซิด

นมผง

วิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ด

น้ำหนักตัวมากกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด

#ลูกสุนัขขาหลังอ่อนแรง #สุนัขมีอาการเกร็งขาหลัง #วิธีกายภาพบำบัดสุนัข ขาอ่อนแรง #สุนัขไม่มีแรง เดินเซ #หมา เจ็บขา เดินไม่ได้ #โกลเด้น ขาหลังไม่มีแรง #หมา โดน กัด เดินไม่ได้ #ไซบีเรีย น. ขาอ่อน แรง

สุนัข ขาอ่อนแรง ลูกสุนัขขาหลังอ่อนแรง สุนัข ขา หลัง ไม่มี แรง เดิน ไม่ ได้ สุนัขไม่มีแรง ไม่กินอาหาร สุนัขไม่มีแรง เดินเซ สุนัขมีอาการเกร็งขาหลัง โกลเด้น ขาหลังไม่มีแรง กล้าม เนื้อ ขา หลัง อ่อน แรง กายภาพสุนัขเดินไม่ได้ สุนัข ขา หลัง ไม่มี แรง-รสสำหรับสัต
เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อเสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีนส่วนประกอบกลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์วิตามินซีวิตามินบี 1วิตามินบี 6วิตามิน บี 2โฟลิกแอซิดนมผงวิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ดน้ำหนักตัวมากกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด

เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อ
เสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีน

ส่วนประกอบ

กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์

วิตามินซี

วิตามินบี 1

วิตามินบี 6

วิตามิน บี 2

โฟลิกแอซิด

นมผง

วิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ด

น้ำหนักตัวมากกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด

#ลูกสุนัขขาหลังอ่อนแรง #สุนัขมีอาการเกร็งขาหลัง #วิธีกายภาพบำบัดสุนัข ขาอ่อนแรง #สุนัขไม่มีแรง เดินเซ #หมา เจ็บขา เดินไม่ได้ #โกลเด้น ขาหลังไม่มีแรง #หมา โดน กัด เดินไม่ได้ #ไซบีเรีย น. ขาอ่อน แรง
ยารักษาสุนัขขาอ่อนแรง สุนัขไม่มีแรง เดินเซ สุนัขป่วย ไม่มี แรง ไขสันหลังอักเสบ สุนัข หมา คอแข็ง กายภาพ สุนัข Pantip สุนัขมีอาการเกร็งขาหลัง หมา ขาหลัง เล็ก กว่า ขาหน้า กล้าม เนื้ออ่อน แรง รักษา อย่างไร

เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อเสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีนส่วนประกอบกลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์วิตามินซีวิตามินบี 1วิตามินบี 6วิตามิน บี 2โฟลิกแอซิดนมผงวิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ดน้ำหนักตัวมากกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด

เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อ
เสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีน

ส่วนประกอบ

กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์

วิตามินซี

วิตามินบี 1

วิตามินบี 6

วิตามิน บี 2

โฟลิกแอซิด

นมผง

วิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ด

น้ำหนักตัวมากกว่า 10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1-2 เม็ด
Art in Paradise Pattaya พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ สนุกสนานไปกับภาพวาดลวงตาทะลุมิติ ที่พัทยา
บรรดานักท่องเที่ยวที่โพสต์ท่าถ่ายภาพคู่กับผลงานศิลปะ ในรูปแบบภาพวาดสามมิติสุด amazing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากผลงานภาพวาดกว่า 140 ภาพที่จัดแสดงอยู่ใน “Art in Paradise” สถานที่ท่องเที่ยวน้องใหม่ของเมืองพัทยา

AIP05 650x502 Art in Paradise Pattaya พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ สนุกสนานไปกับภาพวาดลวงตาทะลุมิติ ที่พัทยา

พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรมสามมิติ “Art in Paradise” ตั้งอยู่ที่พัทยาเหนือ บนถนนพัทยาสาย 2 การเดินทางมาเที่ยวที่นี่ก็ไม่ยาก ถ้ามาจากถนนสุขุมวิท ให้เลี้ยวขวาตรงไฟแดงพัทยาเหนือ ขับตรงไปผ่านโลตัส ผ่านศาลาว่ากลางเมืองพัทยา เลยไปหน่อยจะมีซอยซ้ายมือเขียนว่าทางไปบิ๊กซีพัทยาหนือ ขับตรงไป 300 เมตร ด้านขวามือจะมีป้ายเขียนเป็นสถานที่โชว์ชื่อบิ๊กอาย ให้เลี้ยวขวาเข้าซอยไป จะเจอ “Art in Paradise”อยู่ติดกัน

ค่าบัตรเข้าชม

ราคาชาวต่างชาติ

ผู้ใหญ่ 400 บาท
เด็ก 200 บาท (ส่วนสูงไม่เกิน 130 ซ.ม.)

ราคาคนไทย

ผู้ใหญ่ 200 บาท
เด็ก 100 บาท (ส่วนสูงไม่เกิน 130 ซ.ม.)

เปิดเข้าชมทุกวัน เวลา 09.00 – 22.30 น.(ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชม 21.30 น.)

เปิดทุกวัน เวลา 09.00 – 21.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และ ปิดขายบัตรเข้าชม เวลา 20.00 น. Art in Paradise เลขที่ 78/34 หมู่ 9 ถ.พัทยา สาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร.038 – 424500

22 650x237 Art in Paradise Pattaya พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ สนุกสนานไปกับภาพวาดลวงตาทะลุมิติ ที่พัทยา

บนพื้นที่กว่า 5,800 ตารางเมตร ของ Art in Paradise ซึ่งเคยเป็นไนท์คลับเก่าแห่งนี้ มีชาวเกาหลีใต้ผู้ย้ายครอบครัวมาลงหลักปักฐานที่เมืองไทยคือ Mr.Shin Jae Yeoul (ชิน แจ ยอล) และหุ้นส่วนจากชาติเดียวกันอีก 11 คน ได้รวบรวมเงินกว่า 50 ล้านบาท ดัดแปลงตึกร้างแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ทางศิลปะที่ผู้คนสามารถเข้าไปมีส่วน ร่วม หรือ Interactive Art Museum

7306164624 29f461f123 z Art in Paradise Pattaya พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ สนุกสนานไปกับภาพวาดลวงตาทะลุมิติ ที่พัทยา

หลายปีก่อนเขาและผองเพื่อนเคยมีโครงการที่จะมาเปิด พัทยา เลิฟ แลนด์ แต่ไม่ผ่านการพิจารณา เมื่อความตั้งใจที่จะนำเสนอผลงานประติมากรรมแนว ขำๆ ฮาๆ ที่บอกเล่าเรื่องราวของ Sex ถูกพับเก็บไป เขาจึงกลับมาพัทยาอีกครั้ง พร้อมไอเดียใหม่ โดยการให้หุ้นส่วนศิลปินจำนวน 6 คน กลับไปชักชวนเพื่อนศิลปินที่เกาหลีใต้อีก 6 คน มาร่วมด้วยช่วยกันวาดภาพขึ้นบนผนัง

3 650x268 Art in Paradise Pattaya พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ สนุกสนานไปกับภาพวาดลวงตาทะลุมิติ ที่พัทยา

แต่จะเลือกวาดภาพอะไรนั้น ศิลปินทุกคนได้ทำการสืบเสาะหาข้อมูลมาก่อนว่า คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย จะมีความสุขเมื่อได้ถ่ายภาพกับภาพวาดของศิลปินชื่อดังคนไหน หรือมีภาพวาดอะไรอีกบ้างที่ควรจะวาดเสริมขึ้นมา ภาพที่วาดขึ้นทั้งหมดจึงกระจายไปอยู่ตามห้องต่างๆ 10 ห้อง ได้แก่ ห้องแรกลวงตา ห้องใต้สมุทร ห้องแห่งสัตว์ป่า ห้องภาพวาดศิลปินระดับโลก ห้องอารยธรรม ห้องศิลปะแนวเหนือจริง ห้องไดโนเสาร์ ห้องน้ำตก ห้องวิวทิวทัศน์ และห้องนิทรรศการศิลปะ ซึ่งส่วนสุดท้ายนี้ กันไว้เป็นพื้นที่ของนิทรรศการศิลปะหมุนเวียน สำหรับศิลปินที่สนใจนำผลงานไปจัดแสดง

AIP02 750x500 Art in Paradise Pattaya พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ สนุกสนานไปกับภาพวาดลวงตาทะลุมิติ ที่พัทยา

AIP03 650x415 Art in Paradise Pattaya พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ สนุกสนานไปกับภาพวาดลวงตาทะลุมิติ ที่พัทยา

AIP06 650x883 Art in Paradise Pattaya พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ สนุกสนานไปกับภาพวาดลวงตาทะลุมิติ ที่พัทยา

Mr.Shin ได้ให้ข้อมูลว่า ภาพวาด 3 มิติ ที่วาดไว้ ณ Art in Paradise เป็นรูปแบบได้รับมาอิทธิพลมาจากศิลปินชาวฝรั่งเศส แต่พื้นที่ทางศิลปะที่นำเสนอในลักษณะนี้ เคยมีเกิดขึ้นมาแล้วที่ เกาหลี,ญี่ปุ่น และจีน แต่ที่เมืองไทยแตกต่างตรงที่ ภาพวาดที่นำเสนอมีขนาดที่ใหญ่กว่าและมีเรื่องราวที่หลากหลายกว่า ขณะที่ตัวเขาเองก็อยากจะทำให้ที่นี่เป็นมากกว่าพื้นที่ทางพาณิชย์ศิลป์ เพราะอยากสนับสนุนให้คนทำงานศิลปะได้นำเสนอผลงานของตัวเองด้วยไม่เช่นนั้น เขาคงไม่เลือกเมืองไทยเป็นบ้านหลังที่ 2 และมีชื่อเล่นเป็นภาษาไทยว่า “คนไทย”

ww 650x397 Art in Paradise Pattaya พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ สนุกสนานไปกับภาพวาดลวงตาทะลุมิติ ที่พัทยา

เจ้าของสถานที่วัย 44 ปี เชื้อเชิญผู้ที่ยังไม่มีโอกาสแวะไปเยือน Art in Paradise ว่า “อยากให้แวะมา ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบใน ศิลปะ และความสนุก”

AIP01 650x854 Art in Paradise Pattaya พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ สนุกสนานไปกับภาพวาดลวงตาทะลุมิติ ที่พัทยา

229973 4247874553942 1884945683 n 650x430 Art in Paradise Pattaya พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ สนุกสนานไปกับภาพวาดลวงตาทะลุมิติ ที่พัทยา

Art in Paradise ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะรูปแบบใหม่ที่เพิ่งมาเปิดในบ้านเรา อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแค่พัทยา ไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไปดูไกลถึงต่างประเทศ ที่นี่นอกจากเราจะได้ชมภาพวาดจิตรกรรมสวยๆ แล้ว ยังได้สนุกสนานไปกับการออกแบบท่าทางให้เข้ากับภาพสามมิติด้วย ไม่ว่าจะมากับเพื่อนๆ หรือมากับครอบครัว รับรองต้องได้รอยยิ้มและความสุขกลับไปอย่างแน่นอน

4t4 650x455 Art in Paradise Pattaya พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ สนุกสนานไปกับภาพวาดลวงตาทะลุมิติ ที่พัทยา

ขอบคุณเนื้อหาจาก Bloggang ขอบคุณทุกภาพถ่ายเก๋ๆ ค่ะจาก Pantiptopic อีกหนึ่งกระทู้ดีๆ จาก Pantip อีกเช่น และขอขอบคุณ Pattayaday.com มาณ ที่นี้ด้วยค่ะ
เปิดโลกใต้ทะเล ในอุโมงค์ปลายักษ์ที่ Under water world พัทยา
นำเหรียญทอง 20 เหรียญแลกส่วนลดบัตรจากราคา 500 บาทเหลือเพียง 320 บาท

Under water world เชื่อว่าหลายๆคนรู้จักกันดีกับสถานที่ท่องเที่ยวพัทยาที่เต็มไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด ที่เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 14ปี!!! แน่นอนว่าหลายคนก็คงเคยไปเยือนมาแล้วตอนเป็นเด็กเพราะที่นี่ถือเป็นที่เที่ยวสำหรับครอบครัวที่ฮิตสุดๆเลยล่ะค่ะ ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะย้อนเวลากลับเข้าไปยังที่แห่งนี้อีกครั้ง มาดูกันว่าUnder water world พัทยานั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้าง
Ripley's Believe It Or Not! Museum
ใช้เหรียญทอง 40 เหรียญแลกส่วนลดจากราคา 1000 บาทเหลือ 600 บาทเท่านั้น

Ripley World of Entertainment Pattaya (ริบลีส์ เวิลด์ ออฟ เอนเตอร์เม้นท์) หรือที่เรียกสั้นๆว่า พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ พัทยา ตั้งอยู่ที่ห้าง Royal Garden Plaza แหล่งสันทนาการที่มีชื่อเสียงของเมืองพัทยา สถานที่ท่อง เที่ยวที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว และ สมาชิกทุกคนในครอบครัว กับรูปแบบที่หลากหลายเต็มไปด้วยสาระ ความรู้ และความบันเทิงมากมายภายในโลกแห่งความสนุกสนานใบนี้ อันประกอบไปด้วย

Ripley's Believe It or Not!

พิพิธภัณฑ์ ริบลีส์ เชื่อหรือไม่! หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ ที่มีชื่อเสียงของโลกต้นกำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา หนึ่งเดียวที่รวบรวมความมหัศจรรย์จากทั่วทุกมุมโลกที่มีทั้งความลี้ลับพิสดาร ความงดงามที่น่าประทับใจ พบและสัมผัสของจริงกว่า 350 ประเภทที่คุณต้องตื่นตะลึง เช่น หน้ากากหนังมนุษย์ หัวคนย่อส่วนเหลือ 3 นิ้ว เรือจำลองไททานิคจากไม้ขีดไฟมากกว่า 1,000,000 ก้าน ชายผู้มีลูกตาดำ 4 ลูกตา และอื่นๆ อีกมากมาย “ประสบการณ์ที่คุณจะไม่มีวันลืม เชื่อหรือไม่!

Haunted Adventure

ผจญภัยในโกดังเก็บโลงศพที่ใหญ่ที่สุดในจำนวน 5 แห่งในโลก ที่มีตำนานอันน่ากลัวและความหฤโหดที่ถูกกล่าวขานมากว่า 80 ปี . . . พบกับภูตผีปีศาจและแขกไม่ได้รับเชิญจากอีกภพ พร้อมสัมผัสกับ “เอฟเฟค” พิเศษ และเทคนิคต่างๆ อันทันสมัยล่าสุดจากอเมริกา ในแต่ละห้องกว่า 20 ห้อง ซึ่งแฝงไว้ด้วยความสยอง ที่จะทำให้หวาดผวาทุกฝีก้าวและขนหัวลุกจนก้าวสุดท้าย! คำเตือน . . . ไม่เหมาะสำหรับคนขวัญอ่อน

Motion Master 12D

แห่งเดียวในประเทศไทย เขย่าทุกความมันส์ ตื่นเต้น เร้าใจแบบทะลุมิติ ด้วยที่นั่ง ไฮเทคพิเศษ เคลื่อนไหวได้ 8 ทิศทาง จอภาพยักษ์ 70 มม. พร้อม 12 สเปเชียลเอฟเฟคส์ ที่จะนำผู้ชมเข้าถึง และสัมผัสกับการผจญภัย พร้อมไปกับหนัง เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็น ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ลมพายุพัด หิมะตก ระเบิดลม หรือแม้กระทั้งหนู ที่กำลังวิ่งผ่านขา และระบบเสียงรอบทิศทาง "ถ้าร่างกายและจิตใจคุณพร้อม เราท้าให้พิสูจน์

Infinity Maze

เปิดโลกแห่งจินตนาการ . . . ที่สุดของความบันเทิงที่ต้องพิสูจน์ด้วยสายตา ตลอด 20 นาที ของการเดินทางใน “อินฟินนิตี้” (Infinity) พบความอัศจรรย์ของแสง-สี-เสียง และ “เอฟเฟค” พิเศษอันทันสมัยถึง 16 ห้อง ที่จะนำพาทุกท่านได้เพลิดเพลิน ผ่อนคลายในความสวยงามของมิติพิศวง และภาพลวงตาในจักรวาลที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด . . . กว้างใหญ่ จนสุดลูกหู ลูกตา . . . ไม่ว่าจะเดินทางเพียงคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม ประสบการณ์ความตื่นเต้น อลังการใน “อินฟินนิตี้” จะตรึงตราประทับใจแบบไม่รู้ลืม ยากเกินกว่าคำบรรยายใดๆ จนไม่สามารถ อดใจที่จะร้อง . . . “ว๊าว!” เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว

Loius Tussaud's Wax Museum

ทุกครั้งที่คุณย่างเท้าเข้ามาเยี่ยมหลุยส์ ทุสโซด์ส แว๊กซ์เวิร์คส์ พัทยาก็เสมือนกับได้เดินอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ หรือเดินคล้องแขนอยู่กับซุปเปอร์สตาร์ตัวเป็นๆ

Scream in the Dark

Scream in the Dark เครื่องเล่นใหม่ล่าสุด ของ Ripley World Pattaya เครื่องเล่นสุดมันส์ ที่จะมาต้อนรับ เหล่าบรรดา คนรักความท้าทาย แบบสยองขวัญ Scream in the Dark เป็นสวนสนุกที่โด่งดังมากในอดีด แต่จู่ๆก็ปิดตัวลงไม่ทราบสาเหตุ บ้างก็ว่า พบวิญญาณตัวตลก ล่องลอย ตอนกลางคืน หรือไม่ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องในความมืด ไม่มีใครกล้าพิสูจน์ จน Ripley World Pattaya อยากจะชวนคุณมาพิสุจน์ด้วยกัน กับการเดินทางสุ้เส้นทางมรณะสายนี้ ทางเดียวที่คุณจะรอดพ้นออกไปจาก....สวนสนุกสุดสยอง...แห่งนี้ได้ คือความแม่นยำในการยิงปืนของคุณและเสี่ยงกรีดร้องเท่าที่คุณจะร้องให้ดังได้

The Vault Laser Maze

ให้คุณสวมวิญญาณนักจารกรรมเหมือนในภาพยนตร์ เพียงย่างก้าวแรกเข้าสู่ห้องปฏิบัติภารกิจที่สุดแสนจะลึกลับดั่งเขาวงกตลำแสงเลเซอร์สีเขียวจะปรากฏขึ้นเบื้องหน้าคุณจะต้องผ่านเขาวงกตเลเซอร์นี้ให้ได้ไวที่สุดโดยไม่แตะต้องสำแสงสีเขียวเหล่านั้น หากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสลำแสงเลเซอร์ เวลาของภาระกิจนี้จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ภาระกิจของคุณไม่สำเร็จได้ อย่ารอช้าที่จะเข้าไปปฏิบัติภาระกิจนี้ และคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องผ่านออกมาให้ได้! โชคดี!เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น.- 23.00 น.
Pattaya Mini Siam เมืองจำลอง
นำเหรียญทอง 10 เหรียญแลกส่วนลดจากราคา 300 บาท เหลือเพียง 245 บาทเท่านั้น

เมืองจำลองตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 143 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยอยู่เลยสี่แยกตลาดนาเกลือ ประมาณ 500 เมตร

เมืองจำลอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งรวบรวมแบบจำลองขนาดย่อส่วนซึ่งจำลองมาจากสถานที่สำคัญทั่วโลก มีพื้นที่ 29 ไร่ ภายในแบ่งเป็น เมืองจำลองสยาม และเมืองจำลองยุโรป ส่วนบริเวณพื้นที่ส่วนอื่นๆ ได้จัดสรรเป็นโถงขายบัตรเข้าชม พื้นที่เช่าสำหรับร้านขายของที่ระลึก และที่จอดรถ

ที่ทางเข้าจะมีร่มจัดเตรียมไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว สามารถหยิบไปใช้ได้ตามสะดวก เมื่อเดินผ่านประตูทางเข้าจะพบกับโซนเมืองจำลองยุโรปก่อน ซึ่งนอกจากจะมีสถานที่สำคัญของทางยุโรปแล้วยังรวมสถานที่สำคัญของประเทศในแถบอเมริกาและเอเชียไว้ด้วย เช่น จีน, เกาหลี และกัมพูชา และเมื่อเดินต่อไปด้านในจะเป็นโซนเมืองจำลองสยาม แต่ละสถานที่จะมีป้ายบอกรายละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้อ่าน
Teddy Bear Museum Pattaya (พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีที่พัทยา)
ใช้เหรียญทอง 10 เหรียญแลกส่วนลดค่าบัตรจากราคา 500 บาทเหลือ 400 บาทเท่านั้น

พิพิธภัณฑ์ เทดดี้ แบร์ มิวเซี่ยม เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 เริ่มจากผู้บริหาร บริษัท เทดดี้ ไอส์แลนด์ จำกัด มิสเตอร์ คิมฮยอนชอล มีโอกาสมาเที่ยวเมืองไทยหลายครั้ง ในระยะเวลา 10 ปี จนรู้สึกหลงรักเมืองไทย ประทับใจในรอยยิ้ม และรู้สึกอบอุ่น จากการต้อนรับอย่างเป็นกันเอง เมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย คนไทยส่วนใหญ่ชอบถ่ายภาพสถานที่ที่ได้ไปสัมผัส เก็บความประทับใจไว้ ส่วนตัวของผู้บริหารเองนั้นท่านก็รักการถ่ายรูปเช่นกัน ท่านมักจะถือกล้องถ่ายรูปไปด้วยเสมอ ในยามที่ท่านออกจากบ้าน และด้วยเหตุผลง่ายๆนี้เอง ท่านได้เกิดความคิดที่จะสร้างสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับให้ทุกคนได้ถ่ายรูป จึงกลายเป็นจุดกำเนิด พิพิธภัณฑ์ เทดดี้ แบร์ มิวเซี่ยม โดยมีชาวเกาหลีเป็นผู้ออกแบบ และสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมา นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่บนเนื้อที่มากกว่า 2,500 ตารางเมตร และ แบ่งเป็นโซนได้ถึง 14 โซนด้วยกัน

เทดดี้แบร์มิวเซียมพัทยา (Teddy Bear Museum Pattaya) พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีเทดดี้เเบร์เต็มรูปแบบที่เเรกเเละที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึง 22.00 น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชม เวลา 20.30 น. ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
Colosseum Show Pattaya Ticket โคลอสเซียมโชว์พัทยา
ใช้เหรียญทอง 30 เหรียญแลกส่วนลดค่าบัตรจากราคา 800 บาทเหลือเพียง 350 บาทเท่านั้น

โรงละครคาบาเร่ต์โชว์รูปทรงโค้งบนเนื้อที่เกือบ 17 ไร่ถ่ายทอดรูปแบบอาคารมาจากอารายสถาปัตยกรรมแห่งความมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ “โคลอสเซียม” แห่งกรุงโรมผสมผสานกับการตกแต่งอย่างหรูหราคลาสสิกที่กำลังจะเป็น Landmark ที่สำคัญอีกแห่งของเมืองพัทยา


“โคลอสเซี่ยมโชว์พัทยา” นำเสนอการคาบาเร่ต์โชว์ที่งดงามอลังการด้วยศิลปะแห่งการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในโรงละครที่หรูหราและใหญ่ที่สุดในพัทยาห้อง โถงชมการแสดงได้รับการออกแบบพิเศษเพื่อทำให้ผู้ชมสามารถมองเห็นเวทีได้ทั้ง หมดชมโชว์ได้อย่างชัดเจนครบอรรถรสทุกที่นั่งโดยไม่มีมุมบังจุผู้ชมได้มากกว่า 1,100 ที่นั่งต่อรอบการแสดง พบกับกองทัพนักแสดงมืออาชีพเสื้อผ้าเครื่องประดับสุดอลังการเทคนิคพิเศษด้านการแสดงฉากแสงเสียงอันล้ำสมัยความสวยงามที่ไม่อยากพลาดแม้แต่กระพริบตาด้วยรูปแบบการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของโคลอสเซียมโชว์พัทยาไม่ซ้ำใครโดดเด่น ด้วยรูปแบบโชว์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และหลากหลายทันสมัยด้วยรูปแบบ คาบาเร่ต์ผสมผสานกับ Dance Theater นักแสดงมืออาชีพที่เต็มเปี่ยมไปด้วยฝีมือและพลังแห่งการแสดงโชว์รูปแบบต่าง ๆ ถึง 14 ชุดการแสดงเราพร้อมที่จะเนรมิตช่วงเวลา 75 นาทีแห่งความสุขให้ท่านได้เพลิดเพลินกับมนต์เสน่ห์แห่งคาบาเร่ต์โชว์ที่คุณไม่ควรพลาด
สวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์ค อเมโซน พัทยา (Cartoon Network Amazone)
ใช้เหรียญทอง 30 เหรียญแลกส่วนลดสวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์คจากราคา 1,290 บาทเหลือเพียง 775 บาทเท่านั้นการ์ตูนเน็ตเวิร์คอเมโซน Cartoon Network Amazone โครงการสวนน้ำที่อลังการที่สุดภายใต้ลิขสิทธิ์ “การ์ตูนเน็ทเวิร์ค” แห่งแรกของโลก ใกล้พัทยามาก ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมที่จะเปิดให้บริการแล้วในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557นี้ สำหรับผู้ชื่นชอบความท้าทายกับสายน้ำทั้งหลาย ต้องไม่พลาดกับที่นี่Cartoon Network Amazone ที่จะพาคุณพบกับ เครื่องเล่นสุดมันและหวาดเสียว ที่อาจจะต้องเตรียมใจก่อนเล่นเลยทีเดียว ได้สัมผัสประสบการณ์สไลเดอร์เร็วที่สุดในโลกที่จะพาคุณดิ่งลงมาจากหอสูงถึง 23.4 เมตร/ 77 ฟุต หรือจะลองแรงกระชากจี-ฟอร์ซ รวบรวมความกล้าแล้วมาเล่นฟรีฟอลล์ดิ่งจากความสูง 57 ฟุตหรือร่วมสนุกไปบนเนินสูงท้าแรงดึงดูดและคลื่นยักษ์ใน The Ominiverse สุดระทึกจะทำให้คุณตื่นเต้นแน่นอน โดยจะแบ่งโซนการเล่นเป็นสัดส่วน ทำให้สนุกเต็มที่กับตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบ


เกร็ดน่ารู้:

คุณสามารถจองคาบาน่าไว้สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจได้บริเวณรอบสระ Mega Wave Pool
สำหรับการเช่าตู้ล็อกเกอร์ คาบาน่า บริการสปาและอื่น ๆ สามารถจองได้ที่ แพ็กเกจเพิ่มเติมสำหรับสวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์ค อเมโซน พัทยา

ข้อมูลเพิ่มเติม:

บัตรเด็ก: อายุ 3-12 ปี
บัตรผู้สูงอายุ: อายุ 65 ปีขึ้นไป
เด็กอายุ 0-13 ปี ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
มีบริการตู้ล็อกเกอร์ให้เช่าถัดจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า คุณสามารถรับเวาเชอร์สำหรับตู้ล็อกเกอร์ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรและรับสายรัดข้อมือสำหรับใช้ตู้ล็อกเกอร์ของคุณ
โปรดทราบ: ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2018 Mega Wave Pool จะปิดให้บริการเพื่อทำการซ่อมบำรุง
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2018 สวนน้ำจะปิดทำการเร็วกว่าปกติในเวลา 15:00 น. เนื่องจากมีการจัดงานของทางรัฐบาล
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2018 สวนน้ำจะปิดทำการตลอดทั้งวัน เนื่องจากมีการจัดงานส่วนตัว

วิธีใช้

คุณสามารถแสดงได้ทั้งเวาเชอร์บนมือถือหรือเวาเชอร์ที่พิมพ์มาสำหรับกิจกรรมนี้
เวาเชอร์นี้มีอายุ 6 เดือนจากวันที่ระบุไว้
โปรดนำเวาเชอร์ของคุณไปแลกรับบัตรที่เคาน์เตอร์บัตรหมายเลข 9 หรือ 10
คุณต้องนำเวาเชอร์ไปแลกรับบัตรเพื่อเข้าสถานที่แห่งนี้

ที่อยู่:

888 หมู่ 8 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
Pattaya ATV Adventure ขับรถ ATV ตะลุยป่า
ใช้เหรียญ 20 เหรียญแลกส่วนลด จากราคา 2900 บาท เหลือ 2750 บาทเท่านั้น

ประสบการณ์ที่ไม่สามารถลืมเลือนพร้อมด้วยบริการระดับมืออาชีพ

กลุ่มของเรามี 6 คนมารับที่โรงแรมในพัทยา สิ่งอำนวยความสะดวกก็เยี่ยม , รถตู้ที่มารับที่สะดวกสบายและได้รับการออกแบบมาอย่างดี มีล็อคเกอร์ให้แว่นนิรภัย , ถุงมือ , เสื้อหมวกกันน็อก , ใบหน้าหน้ากากเพื่อเตรียมการสำหรับทัวร์ท่องเที่ยว น้ำดื่มและเครื่องดื่มที่มีให้ มี 4 ไกด์ทัวร์มาพร้อมกับเรา พวกเขาช่วยและแนะนำเราด้วยความรักและทำให้ทัวร์สนุกดี ทริปนั้นยอดเยี่ยมและมีความสุข หลังจากการเดินทางมีห้องอาบน้ำฝักบัวและเบอร์เกอร์ทั้งหมด
Sukhawadee House บ้านสุขาวดี
สามารถนำเหรียญทอง 30 เหรียญ มาแลกส่วนลดบัตรจากราคา 500 บาท เหลือเพียง 350 บาท

บ้านสุขาวดี ตั้งอยู่ก่อนถึงพัทยาไม่ไกลนัก ทางฝั่งขวามือฝั่งเดียวกับทะเล เป็นคฤหาสน์ที่สุดแสนอลังการและมีสีสันสดใสงดงามสามารถมองเห็นบ้านหลังนี้ ได้อย่างชัดเจนมาแต่ไกลเพราะตั้งอยู่ริมถนนขุมวิทช่วงบางละมุงหลักกิโลเมตรที่ 140 - 141 บ้านเลขที่ 219 หมู่ 2 บ้านสุขาวดีเป็นบ้านของ ดร. ปัญญา โชติเทวัญ เจ้าของบ้านหลังนี้ คือ เจ้าของธุรกิจสหฟาร์มเป็นผู้ส่งออกผลิตผลทางการเกษตรรายใหญ่ของไทยตั้งอยู่ที่มีพื้นที่กว่า 80 ไร่ การตกแต่งบ้าน สุขาวดีตกแต่งภายนอกด้วยโทนสีชมพูและสีฟ้า สถาปัตยกรรมแบบโรมัน มีรูปภาพและรูปปั้นจำนวนมากอยู่ภายในบ้านสุขาวดี
บ้านสุขาวดี

บ้านสุขาวดี แปลว่า ดี ขาวดี สีของบ้าน เป็นสีชมพูและฟ้า สีชมพูเป็นสีแห่งความรัก ดั่งที่ว่า “ ที่ใดไร้รักสมัคร สมานจะทำการสิ่งใดย่อมไร้ผล” ฉะนั้นที่ใด ก็ตามที่มีความรัก ความสามัคคี มีความกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่นั่นเขาจะคุยกันแต่เรื่องดีๆ คุยสิ่งสร้างสรรทั้งสิ้น เราก็สามารถฟันธงได้เลยว่า ที่นั่นคือที่ที่ดี ที่เจริญรุ่งเรือง จึงใช้“คิวปิด” หรือ เทพเจ้าแห่งความรักเป็นสัญลักษณ์ ส่วนสีฟ้าถือเป็นสีแห่งน้ำ น้ำเป็นสิ่งก่อเกิดสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลก แต่น้ำเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องศึกษาน้ำ เพราะน้ำ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ทุกสถานะ ถ้าคนเราปรับตัวเข้ากับสังคมปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ของเศรษฐกิจหรือความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ เราย่อมมีความสุข แต่น้ำที่ทุกคนต้องการเหมือนๆกันกลับกลายเป็น “น้ำใจ”
Harbor Land แดนสวนสนุกของเด็กๆ
นำเหรียญโจรสลัด 10 เหรียญแลกส่วนลด จาก 990 บาท เหลือเพียง 900 บาท
ห้างที่รวมเครื่องเล่นในร่มที่ใหญ่ที่สุด เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็ก คุณจะทำให้วันหยุดของเด็กๆ สนุกและเป็นที่จดจำไปตลอด ด้วยเครื่องเล่นมากมาย3 in 1 Combo Set A

ข้อมูลเพิ่มเติม
Inclusive Of:
1 session of Jump XL
1 session of Deep Climbing Gym
1 session of Laser Battle


3 in 1 Combo Set B

ข้อมูลเพิ่มเติม
Inclusive Of:

Admission to Harbor Land Playground
1 session of Jump XL
1 session of Snowland

3 in 1 Combo Set C

ข้อมูลเพิ่มเติม
Inclusive Of:

Admission to Harbor Land Playground
1 session of Jump XL
1 session of Deep Climbing Gym


3 in 1 Combo Set D

ข้อมูลเพิ่มเติม
Inclusive Of:

1 session of Jump XL
1 session of Snowland
1 session of Laser Battle


Flyboard เหาะเหนือทะเล
ต้องการ 30 เหรียญ หรือ Harb0r Skull ในการแลกส่วนลด จาก 2900 บาท เหลือ 2640 บาท
ถ้าถามคนต่างชาติว่า เมื่อมาที่ไทยแล้วนึกถึงที่ไหน? ที่แรกก็คงหนีไม่พ้น “พัทยา” อย่างแน่นอน
ซึงหาดพัทยานั้นอยู่ในตัวเมืองพัทยา เริ่มตั้งแต่พัทยาเหนือไปจรดพัทยาใต้ เป็นหาดที่มีชื่อเสียงมาก ๆ แห่งหนึ่ง
มีโรงแรมและสถานบันเทิงคอยให่บริการอยู่ตลอดเวลา ซึ่งระยะทางรวมกันอยู่ที่ประมาณ 3 กิโลเมตรเลยทีเดียว
และถ้าพูดถึงทะเลแล้ว สิ่งที่เรานึกถึงนั่นก็คือ “กีฬาในน้ำ” ไม่ว่าจะเป็น Jetski, บานาน่าโบ้ท การเล่นเซิร์ฟบอร์ดหรือที่กำลังฮอตฮิตกันสุด ๆ ในตอนนี้นั่นก็คือ Flyboard นั่นเอง
Flyboard คืออะไร?

Flyboard เป็นอุปกรณ์การบินที่ผนวก Jetski และ Jetpack (เครื่องไอพ่นติดหลัง) เข้าด้วยกัน
ใช้พลังดันน้ำให้ลอยขึ้นไปบนอากาศ และพลังน้ำจากที่พ่นเพื่อทรงตัว และยังสามารถดำน้ำได้เหมือน
กับปลาโลมาอีกด้วย

Flyboard ถือว่าเป็นกีฬาและเครื่องเล่นอีกชนิดนึงที่ชาวต่างชาติ รวมถึงคนที่ชอบความท้าทาย มักจะชอบเล่นกันมาก ๆ เพราะเราสามารถลอยตัวอยู่บนน้ำได้เหมือนกับ The Avengers อย่าง IRON MAN กันเลยค่ะ

น่าไปลองเล่นมาก ๆ และที่เกริ่นกันมาทั้งหมดขนาดนี้แล้ว เราก็ต้องมีสิ่งดี ๆ มานำเสนอกันอยู่
ที่วันนี้เรานำโปรโมชั่นดี ๆ พร้อมราคาพิเศษ ๆ มาให้ทุกคนกัน…