Sponsored

เหมาะสำหรับสุนัขที่ เดินผิดปกติ ข้อขาหลัง สะโพกผิดปกติเนื่องจากกรรมพันธ์ โรค ข้อสะโพกหลุดเลื่อนใน สุนัขพันธ์ุใหญ่ โรคข้อศอกหลุดเลื่อนในสุนัขพันธ์ุเล็ก เข่าเสื่อมในสุนัขแก่ลุกไม่ได้ หรือ ได้รับการผ่าตัดตามข้อตามเข่า ต้องการเพิ่มน้ำไขข้อ


เสริมวิตามิน ซี,วิตามิน บี1, บี2,บี6 โฟเลต,กลูโคซามีน

ส่วนประกอบ

กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์

วิตามินซี

วิตามินบี 1

วิตามินบี 6

วิตามิน บี 2

โฟลิกแอซิด

นมผง

วิธีใช้ น้ำหนักตัว น้อยกว่า 20 กิโลกรัม ให้กินวันละ 1 เม็ด

น้ำหนักตัวมากกว่า 40 กิโลกรัม ให้กินวันละ 2 เม็ด

Categories
Read More
ถ้าสุนัข ถูกรถชน ควรทำอย่างไร
1.ร้องไห้และ LIVE สด 2.รีบพาไปโรงพยาบาลสัตว์   เฉลย ข้อ 2  ...
By dictip 2020-05-16 04:21:55 0 59
จะป้องกันไม่ให้สุนัขท้อง ได้ยังไง
1.ยิงตัวผู้ทุกตัวที่เข้าใกล้ 2.จับขังไว้ในฤดู เป็นสัด   เฉลย ข้อ 2  ...
By dictip 2020-05-23 03:21:23 0 64